TIÊU CHUẨN ATEX CHO MÔI TRƯỜNG CHÁY NỔ

#TrevosLighting #ATEXStandard #Đèn_chống_nổ #ATEX #TrEx #LEDMAX

ATEX - TIÊU CHUẨN CAO CẤP CHO THIẾT BỊ TRONG MÔI TRƯỜNG CHÁY NỔ.

Tiêu chuẩn hoặc Chỉ dẫn ATEX là hai tiêu chuẩn của EU mô tả các yêu cầu an toàn tối thiểu đối với nơi làm việc và thiết bị được sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ. Tên này là cách viết tắt của thuật ngữ tiếng Pháp Appareils destinés à être Operatingisés en ATmosphères EXplosives (French for "Equipment intended for use in explosive atmospheres").

Đây là tiêu chuẩn bắt buộc của các thiết bị chiếu sáng hoạt động trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ và được tuân thủ bởi 27 quốc gia liên minh Châu Âu EU và công nhận tương đương trên hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu.

Các tổ chức ở EU phải tuân theo Chỉ thị để bảo vệ nhân viên khỏi nguy cơ cháy nổ ở những khu vực có môi trường dễ nổ.Chỉ thị ATEX 2014/34 / EU là bắt buộc đối với các nhà sản xuất kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 như đã nêu trong điều 44 của Chỉ thị.

Chỉ thị ATEX 2014/34 / EU đã được Nghị viện Châu Âu công bố vào ngày 29 tháng 3 năm 2014. Nó đề cập đến sự hài hòa của luật pháp của các Quốc gia Thành viên liên quan đến thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.

Đối với Chỉ thị ATEX 99/92 / EC, yêu cầu là Người sử dụng lao động phải phân loại các khu vực có thể xảy ra môi trường dễ cháy nổ, thành các khu vực. Sự phân loại được đưa ra cho một khu vực cụ thể, kích thước và vị trí của nó, phụ thuộc vào khả năng xảy ra bầu không khí nổ và sự tồn tại của nó nếu có.

Thiết bị được sử dụng trước tháng 7 năm 2003 được phép sử dụng vô thời hạn với điều kiện đánh giá rủi ro cho thấy việc đó là an toàn.

Mục đích của Chỉ thị 2014/34 / EU là cho phép thương mại tự do thiết bị và hệ thống bảo vệ ‘ATEX’ trong EU bằng cách loại bỏ nhu cầu thử nghiệm và tài liệu riêng biệt cho từng quốc gia thành viên.

Các quy định áp dụng cho tất cả các thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ nổ, dù là điện hay cơ, bao gồm cả hệ thống bảo vệ. Có hai loại thiết bị 'I' cho khai thác mỏ và 'II' cho các ngành công nghiệp bề mặt. Các nhà sản xuất áp dụng các điều khoản của mình và gắn dấu CE và dấu Ex có thể bán thiết bị của họ ở bất kỳ đâu trong Liên minh Châu Âu mà không cần thêm bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các rủi ro được áp dụng. Chỉ thị này bao gồm một loạt các thiết bị, có khả năng bao gồm thiết bị được sử dụng trên các giàn khoan cố định ngoài khơi, trong các nhà máy hóa dầu, hầm mỏ, nhà máy bột mì và các khu vực khác nơi có thể có môi trường dễ nổ.

Nói một cách khái quát, có ba điều kiện tiên quyết để áp dụng tiêu chuẩn này là thiết bị:

a) phải có nguồn đánh lửa hiệu quả riêng;

b) được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ (hỗn hợp không khí);

c) ở điều kiện khí quyển bình thường.

Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các thành phần thiết yếu cho việc sử dụng an toàn và các thiết bị an toàn trực tiếp góp phần vào việc sử dụng an toàn thiết bị trong phạm vi. Các thiết bị sau này có thể ở bên ngoài môi trường dễ cháy nổ.

Các nhà sản xuất / nhà cung cấp (hoặc nhà nhập khẩu, nếu nhà sản xuất bên ngoài EU) phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn và trải qua các quy trình tuân thủ thích hợp.

Điều này thường liên quan đến việc thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận 'bên thứ ba' (được gọi là Cơ quan được chứng nhận, ví dụ: Vinçotte, Intertek, Sira, Baseefa, Lloyd's, TUV ICQC) nhưng các nhà sản xuất / nhà cung cấp có thể 'tự chứng nhận' thiết bị Loại 3 (kỹ thuật hồ sơ bao gồm bản vẽ, phân tích nguy cơ và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng địa phương) và thiết bị phi điện loại 2, nhưng đối với loại 2 thì hồ sơ kỹ thuật phải được nộp cho cơ quan được thông báo.


Sau khi được chứng nhận, thiết bị được đánh dấu bằng ‘CE’ (có nghĩa là thiết bị tuân thủ ATEX và tất cả các chỉ thị liên quan khác) và ký hiệu ‘Ex’ để xác định thiết bị đã được phê duyệt theo chỉ thị ATEX. Hồ sơ kỹ thuật phải được lưu giữ trong thời hạn 10 năm.

Chứng nhận đảm bảo rằng thiết bị hoặc hệ thống bảo vệ phù hợp với mục đích đã định và cung cấp đầy đủ thông tin để đảm bảo rằng thiết bị hoặc hệ thống bảo vệ có thể được sử dụng một cách an toàn. Có bốn phân loại ATEX để đảm bảo rằng một phần thiết bị hoặc hệ thống bảo vệ cụ thể là phù hợp và có thể được sử dụng an toàn trong một ứng dụng cụ thể:

1. Ứng dụng Công nghiệp hoặc Khai thác mỏ;

2. Hạng mục Thiết bị;

3. Khí quyển; và 4. Nhiệt độ.

ATEX với tư cách là một chỉ thị của EU có giá trị tương đương với Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn HAZLOC. Tiêu chuẩn này được đưa ra bởi Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp xác định và phân loại các vị trí nguy hiểm như môi trường dễ cháy nổ.

ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT

Trong DSEAR, môi trường nổ được định nghĩa là hỗn hợp các chất nguy hiểm với không khí, trong điều kiện khí quyển, ở dạng khí, hơi, bụi hoặc sợi mà sau khi bắt lửa, sự cháy lan ra toàn bộ hỗn hợp. Điều kiện khí quyển thường được gọi là nhiệt độ và áp suất môi trường xung quanh. Tức là nhiệt độ từ −20 ° C đến 40 ° C và áp suất từ 0,8 đến 1,1 bar. [1] ZONE - Cấp độ chống nổ theo chuẩn ATEX

Chỉ thị ATEX bao gồm các vụ nổ từ khí / hơi dễ cháy và bụi / sợi dễ cháy (trái với nhận thức thông thường, có thể dẫn đến các vụ nổ nguy hiểm [2])


Cháy nổ do khí, hơi: Zone 0,1,2

Vùng 0 - Nơi có bầu không khí dễ nổ bao gồm hỗn hợp với không khí của các chất nguy hiểm ở dạng khí, hơi xuất hiện liên tục hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên.


Vùng 1 - Nơi có môi trường dễ nổ bao gồm hỗn hợp với không khí của các chất nguy hiểm ở dạng khí, hơi đôi khi có thể xảy ra trong hoạt động bình thường.


Vùng 2 - Nơi có môi trường nổ bao gồm hỗn hợp với không khí của các chất nguy hiểm ở dạng khí, hơi không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường nhưng nếu có xảy ra, sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn. chỉ có.


Cháy nổ do bụi, sợi, chất gây cháy: Zone 20,21,22

Vùng 20 - Nơi có bầu không khí dễ bùng nổ dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí liên tục hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên.


Vùng 21 - Nơi thỉnh thoảng có thể xảy ra bầu không khí bùng nổ dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí trong hoạt động bình thường.


Vùng 22 - Nơi có bầu không khí bùng nổ dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường nhưng nếu có xảy ra, sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.


Effective ignition source - Nguồn bắt lửa

Nguồn đánh lửa hiệu quả là một thuật ngữ được định nghĩa trong chỉ thị ATEX của Châu Âu là sự kiện kết hợp với đủ oxy và nhiên liệu (khí, hơi, bụi hoặc sợi), có thể gây nổ. Mêtan, hydro hoặc bụi than là những ví dụ về các loại nhiên liệu có thể sử dụng. [3]

Các nguồn đánh lửa hiệu quả là:Lightning strikes.

  • Bật lửa. Điều này thay đổi từ một điếu thuốc nhỏ đến hoạt động hàn.

  • Các tia lửa tác động được tạo ra bằng cơ học. Ví dụ, một cái búa đập trên bề mặt thép gỉ so với một cái búa đập vào đá lửa. Tốc độ và góc tác động (giữa bề mặt và búa) là quan trọng; một cú đánh 90 độ trên bề mặt là tương đối vô hại.

  • Ma sát: Sự kết hợp của vật liệu và tốc độ quyết định hiệu quả của nguồn đánh lửa. Ví dụ, ma sát thép-thép 4,5 m / s với một lực lớn hơn 2 kN là nguồn đánh lửa hiệu quả. Sự kết hợp của nhôm và gỉ cũng nổi tiếng là nguy hiểm. Thường cần nhiều hơn một tia lửa nóng đỏ để có một nguồn đánh lửa hiệu quả.

  • Tia lửa điện. Ví dụ, một kết nối điện kém hoặc một máy phát áp suất bị lỗi. Nội năng điện của tia lửa điện quyết định hiệu quả của nguồn đánh lửa.

  • Nhiệt độ bề mặt cao. Điều này có thể là kết quả của quá trình phay, mài, cọ xát, ma sát cơ học trong hộp nhồi hoặc ổ trục, hoặc chất lỏng nóng được bơm vào bình. Ví dụ, đầu của dụng cụ cắt tiện có thể dễ dàng ở nhiệt độ 600 ° C (1100 ° F); ống hơi áp suất cao có thể cao hơn nhiệt độ tự bốc cháy của một số hỗn hợp nhiên liệu / khí.

  • Xả tĩnh điện. Tĩnh điện có thể được tạo ra do không khí trượt qua cánh, hoặc chất lỏng không dẫn điện chảy qua màn lọc.

  • Bức xạ và Nhiệt do nén khí. Không khí được bơm vào và bề mặt bình nóng lên.


TREVOS ATEX LIGHTING

Thiết bị chiếu sáng Trevos lighting đạt các tiêu chuẩn ATEX như Trevos TrEx, Trevos PRIMA LED Ex, Alumax LED MAX, với giá thành hợp lý, được sản xuất tại Cộng hòa Czech Châu Âu. Tuổi thọ lên đến 104,000 giờ và chế độ bảo hành 05 năm sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho công trình của bạn.

Đọc thêm tại: https://bit.ly/2TPhzbyChi tiết xin liên hệ: 0902 401 488 hoặc info@eurostellar.com


107 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả