Acerca de

0.jpg

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt nhanh nhất thế giới

Đây là trang Giới thiệu của bạn. Không gian này là một cơ hội tuyệt vời để cung cấp thông tin cơ bản đầy đủ về bạn là ai, bạn làm gì và trang web của bạn có gì để cung cấp. Người dùng của bạn thực sự muốn tìm hiểu thêm về bạn, vì vậy đừng ngại chia sẻ những giai thoại cá nhân để tạo ra chất lượng thân thiện hơn.

Mỗi trang web đều có một câu chuyện và khách truy cập của bạn muốn nghe câu chuyện của bạn. Không gian này là một cơ hội tuyệt vời để cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết cá nhân nào bạn muốn chia sẻ với những người theo dõi của mình. Bao gồm những giai thoại và sự kiện thú vị để thu hút người đọc.

 

Nhấp đúp vào hộp văn bản để bắt đầu chỉnh sửa nội dung của bạn và đảm bảo thêm tất cả các chi tiết liên quan mà bạn muốn khách truy cập trang web biết. Nếu bạn là một doanh nghiệp, hãy nói về cách bạn bắt đầu và chia sẻ hành trình chuyên nghiệp của mình. Giải thích giá trị cốt lõi của bạn, cam kết của bạn với khách hàng và cách bạn nổi bật giữa đám đông. Thêm ảnh, thư viện hoặc video để thu hút hơn nữa.

MODI FACEID ACS

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

MODI HEALTH

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

MODI SCHOOL

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

MODI AIRPORT

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

PRODUCTS FOR BIOMETRIC FACE IDENTIFICATION

Each MODI product has been extensively tested and meets stringent EU standards. All products are Made in Germany.

FaceBridge-Portrait-2-MODI-Vision-biometric-facial-recognition-access-picture-control-1.jp
More

FaceScreen

The FaceScreen is a stationary multi-purpose unit that captures, identifies and verifies biometric information. The FaceScreen provides access to security zones or personal information to terminals.

Read More
a-1024x1024.png
Health

Health Station

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
BioControl-Client-2-MODI-Vision-biometric-facial-recognition-access-picture-control-1.jpg
Health

BioControl Client

The BioControl client decides with which camera the best picture is taken and adjusts the picture quality. As an additional communication unit, the image is sent to the Database & Matching Server for comparison.

Read More
FaceBridge-Panorama-1-MODI-Vision-biometric-facial-recognition-access-picture-control.jpg
Home

Smart FaceScreen

In the MODI Smart FaceScreen, the communication unit that is needed to compare the biometric data is integrated in the socket. The Smart FaceScreen can be placed anywhere and completely self-sufficient.

Read More
FaceBar-MODI-Vision-biometric-facial-recognition-access-picture-control.jpg
Health

Face Bar

The special setting of the biometric camera serves to register persons for registration or verification. The FaceBar can effortlessly and seamlessly be integrated into existing gates or terminals as an add-on solution.

Read More
Database-Matching-Server-2-MODI-Vision-biometric-facial-recognition-access-picture-control
Health

Database &Matching
Server

The Database & Matching Server is used to compare the biometric data. Here both personal and biometric data of registered persons are archived.

Read More

Hãy làm việc cùng nhau

Hãy liên hệ để chúng ta có thể bắt đầu làm việc cùng nhau.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Cảm ơn bạn đã gửi!